Termes i condicions

GENERAL

1. Els jocs estan dissenyats per a un equip de 2 a 6 persones en el cas de Circus i Toys, i de 6 a 18 persones en el cas de Moorder. El joc estarà reservat exclusivament per al teu equip i no s’unirà cap altra persona a ell.

2. Al tenir diverses sales pot haver-hi un altre grup jugant al mateix temps que vosaltres, o que hagueu d’esperar uns minuts a recepció mentre atenem a un altre grup.

3. Degut a la naturalesa dels nostres jocs, les fotos o gravacions estan prohibides a totes les nostres instal·lacions, especialment a l’interior de les sales.

4. Per a preservar l’interès i el secretisme de les sales, us demanem que no expliqueu cap detall del joc, directa o indirectament, a terceres persones.

5. En qualsevol moment després de fer una reserva podem posar-nos en contacte amb tu, de tant en tant, amb ofertes i promocions mitjançant correu electrònic o telèfon.

6. Bizarre Escape Room es reserva el dret a cobrar als seus clients pels danys intencionats o causats pel mas ús dels elements de les sales.

7. Mentre estigueu a les nostres instal·lacions haureu de seguir les normes i reglaments que us indiquem, així com adoptar un comportament adeqüat i responsable.

8. L’organització no es fa responsable dels danys personals causats pel mal ús dels elements o per no seguir les normes del joc.

9. Les persones sota l’influència de l’alcohol o de les drogues seran expulsades abans o durant el desenvolupament del joc. Ens reservem el dret d’admissió.

10. No es pot entrar amb begudes i aliments a la recepció o sales de joc.

11. L’edat mínima recomanada per jugar a les nostres sales és de 16 anys. L’edat mínima permesa per jugar és de 8 anys a Circus o Toys i de 14 anys a Moorder. No obstant això, cada grup haurà de tenir un mínim d’un membre major d’edat (18 anys), que serà qui faci la reserva al seu nom i efectuï el pagament de la mateixa.

POLÍTICA DE RESERVES Y PAGAMENTS

12. Les reserves es realitzaran preferentment a través de la pàgina web de Bizarre Escape Room, tot i que també es podran fer de manera presencial. Com a norma general, no es faran reserves telefòniques ni a través del correu electrònic.

13. Només seran reservables aquelles sessions que apareguin disponibles al calendari de reserves. Quan una de les nostres sessions és reservada, aquesta es bloqueja automaticament i no pot tornar a ser reservada per cap altre equip.

14. Els preus indicats a la nostra pàgina web s’indiquen sempre amb l’IVA inclòs.

 

15. Per a confirmar la reserva l’usuari haurà d’efectuar el pagament de la mateixa a través del TPV virtual de la nostra pàgina web, que permet la compra segura. El sistema de pagament admet tarjetes de crèdit o dèbit VISA, VISA Electrón i MasterCard. Les dades que hauràs de facilitar són: nom del titular, número de la tarjeta, data de caducitat i codi de verificació o de seguretat.

16. Utilitzem sistemes de pagament segurs per a protegir la transacció. Les dades confidencials són trameses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera Banco Santander. El sistema verificarà automàticament que la tarjeta de crèdit està activada per al Comerç Electrònic Segur. En aquest cas, connectarà amb el banc emissor de la mateixa, el qual autoritzarà o no l’operació.

17. Totes les dades de la tarjeta de crèdit de l’usuari només es processen al TPV virtual segur del Banco Santander, per tant Bizarre Escape Room no tindrà accés als mateixos ni s’emmagatzemaran a la seva base de dades.

18. En cas que el TPV virtual informés de la denegació de la tarjeta, la comanda quedarà automàticament anul·lada i l’hora tornarà a estar disponible.

19. Bizarre Escape Room envia un correu electrònic de confirmació a l’usuari, amb les dades de la reserva. Aquest correu s’envia a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari durant el procés de registre. Si aquest correu no arriba, l’usuari haurà de notificar-ho a l’adreça info@bizarrebcn.com.

20. El correu electrònic de confirmació té caràcter de justificant de la reserva. El personal de Bizarre Escape Room pot demanar el justificant imprès o en format digital en el moment d’entrar. Aquest abonament no té caràcter nominatiu, qualsevol persona del grup podrà presentar-lo i accedir al joc.

21. La reserva es converteix en nul·la i l’entrada serà rebutjada si l’equip no es presenta o arriba 15 minuts o més tard. Donada aquesta situació, degut al caràcter de la reserva, l’import no és retornable i la reserva no podrà ser canviada.

 

POLÍTICA DE CANVIS I CANCEL·LACIONS

22. L’import de la reserva serà abonat íntegrament a l’efectuar la mateixa i no es retornarà en cap cas. No estan permeses les cancel·lacions.

23. Només podran realitzar-se canvis fins a 48 hores abans de la sessió reservada, i subjecte a la disponibilitat d’altres sessions alternatives. Per a exercir sol·licitar aquests canvis, els usuaris hauran de sol·licitar-ho per telèfon o per correu electrònic.

24. En cas que GATAMAGAT SCCL no pogués realitzar la sessió, s’informarà al client el més aviat possible per oferir-li canviar-la per una altra hora disponible per al mateix o un altre dia. Si el client no està conforme amb canviar la reserva, podrà optar per cancel·lar-la i que se li reemborsi l’import pagat utilitzant el mateix mètode de pagament amb què es va fer la compra.

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

25. GATAMAGAT SCCL és titular de la base de dades generada amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris en el procés de compra de productes a través de la seva pàgina web, i es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-los amb confidencialitat, i per a aquesta finalitat adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accès no autoritzat, fent ús en tot moment de la tecnologia disponible d’acord a allò previst a la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

26. L’usuari accepta que les dades personals facilitades en el procés de compra dels nostres productes siguin incorporats a un fitxer automatitzat, llur titularitat correspon a GATAMAGAT SCCL, amb la finalitat de prestar adeqüadament el servei sol·licitat, donar compliment als requisits de facturació, contabilitat i auditoria de la companyia, realitzar anàlisis estadístics, verificar targetes de crèdit i altres targetes de pagament, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic sobre altres productes que es comercialitzen a través de la pàgina web de GATAMAGAT SCCL i que l’empresa consideri que podrien ser d’interès de l’usuari per la seva similitud amb compres anteriors.

 

27. Les dades proporcionades pels usuaris no seran cedides a tercers i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació sobre els serveis que ofereix GATAMAGAT SCCL, ja sigui Bizarre Escape Room o qualsevol dels seus projectes.

28. L’usuari respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a GATAMAGAT SCCL qualsevol modificació en les mateixes, reservant-se GATAMAGAT SCCL el dret a excloure dels serveis registrats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’emprendre altres tipus d’accions que procedin en Dret.

 

29. En cas que l’usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per mitjans electrònics pot adreçar-se en qualsevol moment a GATAMAGAT SCCL enviant un correu electrònic a l’adreça info@bizarrebcn.com. L’usuari també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, davant de GATAMAGAT SCCL, carrer Blesa 24 local 2 con código postal 08004 de Barcelona.